خانه / ۱۳۹۵ / دی (صفحه 2)

بایگانی ماهانه: دی ۱۳۹۵

من در

[ad_1] من–با این حال آنچه من هیچ یک مراقبت هستم یا می داند; دوستان من من رها مانند حافظه از دست رفته: من مصرف کننده خود را از من گلایه — آنها ظهور و محو در میزبان های بی اعتنا، مانند سایه عشق دیوانه وار throes چريک و هنوز من …

توضیحات بیشتر »

خطوط نوشته در اخبار مرگ ناپلئون

[ad_1] چه شنیدن! زنده و بسیار جسورانه ای زمین? هنر تو نه بیش از حد جسورانه? چه! leapest تو جلو تا قدیمی نور نشاط صبح تو آخرین گله برابر پرستاره? هکتار! leapest تو جلو تا قدیمی? هستند نه اندام هنوز هم وقتی که شبح فرار است? و را بنویسید تو …

توضیحات بیشتر »

گل واژگون

[ad_1] او عقب می کشید؛ او آرام بود: “ این است که تا به حال قدرت. ” و او lashed نخل باز خود با گل مناقصه به رهبری. لبخند او برای او را به لبخند، اما او یا کور یا طورعمدی بی عاطفه. او چشم او را در حالی که …

توضیحات بیشتر »

Threnody (قطعات)

[ad_1] زندگی به ارمغان می آورد باد جنوبی آفتاب و میل و در هر کوه و علفزار تنفس آتش معطر، اما مرده او هیچ قدرت است را از دست داده، از دست او نمی تواند بازیابی، و به دنبال بیش از تپه، من عزیز که بازگشت باید سوگواری. ببینم خانه …

توضیحات بیشتر »

شعر جدید: حضرت علی اصغر(ع)شهادت -( انگار علی مادر تو شیر ندارد )

[ad_1] انگار علی مادر تو شیر نداردگریه نکن این قدر که تأثیر ندارد بی حال شدی و دل من ریخته برهمدرمانده شده فرصت تأخیر ندارد می گیرم از این قوم کمی آب برایتبابای تو ترس از غمِ تحقیر ندارد ای مردم کوفه پسرم تشنه ی آب استاین کودک بیچاره که …

توضیحات بیشتر »