خانه / ۱۳۹۶ / فروردین

بایگانی ماهانه: فروردین ۱۳۹۶

یا زینب (س) -( میان دوار ودر احتضارم )

[ad_1] یا زینب(س)میان دوار ودر احتضارمدر عوض وصل داخل جلاجل انتظارم حسینم شد به مقصد پایان فصل هجراندر عوض دیدن داخل بیقرام دعایم بوده مرگم دوال وشبهااجاره دار شد دعایم ای نگارم دم آخركار تمامی یادم آیدمصیبتها که گردیده دچارم غم جدم غم پاپي شدن ومادرغم آن مجتبای نيك عذارم …

توضیحات بیشتر »