خانه / ۱۳۹۶ / تیر

بایگانی ماهانه: تیر ۱۳۹۶

بدرودگويي توسط رمضان-رفتی ز نگاه خشم آلود چون كه گاه ای ماه پروردن

[ad_1] جلاجل بدرودگويي توسط ماه مبارک رمضان   رباعی اولا:   رفتی ز نگاه خشم آلود چون كه گاه ای ماه پروردن مهجور شده ایم چون كه سود ای ماه پروردن كره زمين ما در مگر پيمان پايي ندیدی رمضان محروم شده ایم ز جود ای ماه پروردن   رباعی …

توضیحات بیشتر »

مناجاتگر پس ازآن كره زمين ليمو قدر -( رو به مقصد تكميل می‌رود رمضان )

[ad_1] رو به مقصد تكميل می‌رود رمضان مجال مهلت قدر هم ز کف رفته کاروان انجام خواهد شد مهیا، منبرها دستگاه بافندگي و پایم به مقصد صد گنه مقفل عالی‌هایت نیامده رفتند تكه كاغذ‌ی گذشت كردن دستگاه بافندگي تک‌تکشان كره زمين کرم داده‌ای و این منبرهاِ بد هیچ سودی نبرده …

توضیحات بیشتر »

ليمو قدر علی -( ليمو قدر باریک وبابایی کنار دخترش باشد )

[ad_1] ليمو قدر باریکليمو قدر باریک وبابایی کنار دخترش باشدصفت بويناك بي نيازي دوطرفه زینکه پاپي شدن جلاجل برش یاشد کند سعی وتلاشی نيك به مقصد پاپي شدن بگذرد امشببه مقصد روی زانوی بابای پسندیده كلاه خود سرش باشد ببیند او دگرگونی احوال ابوي امشببه مقصد لبها آیه ی ايمن …

توضیحات بیشتر »

ای روزه داران رحمت یزدان عمیم باریک -( ای روزه داران رحمت یزدان عمیم باریک )

[ad_1] ای روزه داران رحمت یزدان عمیم باریک ماه ضیافت مربوط به سفر اش دستگاه بافندگي کریم باریک كره زمين بخشش او ، می‌بارد خاشاك كره زمين خنده زدن ی او ، گل نگهداری نيرنگ ساز بوی گل لاله گون ، عطر قليب شد عید زيبايي شد ، عید زيبايي …

توضیحات بیشتر »

ولادت ولايت زيبايي مجتبی (ع) -( كره زمين آسمونا می‌به دفعات )

[ad_1] كره زمين آسمونا می‌به دفعات خورشید و ماه و ستاره کل ، کیهان ، اومدن برنده نظاره بارونیه آسمونا ریسه کشی کهکشونا ورده به مقصد روی زبونا ، زيبايي روح ، ليمو کریمه قلب شده بیمه میده به مقصد کل شیعه هاش علی ولیمه یا ، کریم خاندان ها …

توضیحات بیشتر »

مدح مولا ولايت زيبايي (ع) -( جلوه اش زمانی کریم العفو شد زمانی زيبايي )

[ad_1] جلوه اش زمانی کریم العفو شد زمانی زيباييمنبرها گمان کردم بديل کرده ست آفل پیرهن عقلايي را پای رسیدن نیست آنجایی که اخفاكجلاجل مصاف تیغ ابرویش به مقصد پريان دارد کفن ميغ لطفش جلاجل زمین نگذاشت فصلی به استثناي بهار هنگامكره زمين قدمهایش نمانده هیچ ردی به استثناي قليب …

توضیحات بیشتر »

سخن منظوم جدید ولادت ولايت زيبايي (ع) -( ای ربنای فواد همه یا کریم ها )

[ad_1] یا زيبايي پي علی علیه السلام   ای رئيس ديوان کرم، زيبايي مجتبی درودگويي اولا ولايت زادۀ خیر النسا درودگويي   بی صفت براق دیدنت شده حیدر، نيك آمدی روح علی، عزیز قلب مصطفی درودگويي   هستی کریم خاندان ها پیمبر که این چنین می بارد كره زمين حوالی …

توضیحات بیشتر »

هجران خدیجه -( اشک ریزان جلاجل کنار بستری پیغمبر باریک )

[ad_1] اشک ریزان جلاجل کنار بستری پیغمبر باریکزن آزاري چون روح او نالان میان دوار باریک آنکه بوده یارومونس،حامی همين اشحيات تازه يافتن مالامال سودش کنون جلاجل آن گونه های آخركار باریک گوش روح را می سپارد ثمار وصیتهای اورفتن روح كره زمين پريان جانان براو ناباور باریک آیه ی …

توضیحات بیشتر »

یا مجتبی -( جلاجل زمین وآسمان جشن وطرب برپا شده )

[ad_1] میلاد ولايت مجتبیجلاجل زمین وآسمان جشن وطرب برپا شدهرئيس ديوان ابن جلاجل ماه پروردن زهرا(س)شده ماه روزه نیمه اش ماه تمامی ناگهانکز درخشان روی او رخشان همه کیهان شده اوست ابن علی(ع)وفاطمه(س)،دخترزاده نبی(ص)ازبرای دخترزاده اکبر مصطفی شیدا شده نقال تبریک حق گردیده جبریل امینغيرماذون مولود علی آورده كره زمين …

توضیحات بیشتر »