آخرین اشعار

شعر جدید: زبانحال شهادت حضرت عباس (ع) به سبک این همه نازک خیالی افتخاری -( هم علمدار تو هستم ـ هم گرفتار تو هستم )

هم علمدار تو هستم ـ هم گرفتار تو هستم
اي نگـار نـازنينم ـ در کجـايي در کجـايـي
من کـه پـرپـر بـر زمينـم ـ لالـه ام البنينم
اي امام مـه جبينم ـ در کجـايي در کجـايـي
روز اول مادرم عبـد و غلامت خوانـده من را
اي به قربان سرت دور سرت گردانده من را
روي تو ماه تمامم       تو اميري من غلامم
اي کمـان ابـرو ببين بر چشم من تير آشنا شد
عاقبت اي هست من دستم ز دامانت جدا شد
* * * * * * * * * *

بر زمين افتاده هستم ـ رفته دست من ز دستم
مـن پريشـانـم پريشـان ـ وا مصيبت وا مصيبت
دانه دانه قطـره اشگم ـ مي چکد بر روي مشگم
جان دهـد سـقاي طفلان ـ وا مصيبت وا مصيبت
مشگ طفلان حرم من با تو گرم گفتگويم
آنقدر گويم کـه تـو هستي تمام آرزويم
قلب سقا را تو مشکن   التماست مي کنم من
در کنـار علقمه گويم مکن از من کناره
وعده آب ترا دادم به طفل شير خواره
* * * * * * * * * *
علقمه دارد تمـاشـا ـ از نفـس افتـاده سقا
کـن نـگـاهـم اي مسيحا ـ يابن الزهرا يابن الزهرا
کـم بزن مولي الموالي ـ بوسـه بر اين دست خالي
کشتي از خجلت تو من را ـ يابن الزهرا يابن الزهرا
ساقي ام اما خجل من تا ابد از کودکانم
از خجالـت در کنـار علقمه بايـد بمانم
از دو ديده خونفشانيد     ديـده بـر راهـم نمانيد
لاله زهرا ببين چون لاله پژمردم حسين جان
آنقدر گويم که با صورت زمين خوردم حسين جان
* * * * * * * * * *
حـال سـقا ديـدني شـد ـ علقمه بوسـيدني شد
چون که دارد بوي زهرا ـ يابن الزهرا يابن الزهرا
با دو دسـتت اي بـرادر ـ تيـر از چشـمم درآور
تـا ببـيـنـم روي زهـرا ـ يابن الزهرا يابن الزهرا
دارم از خونم وضو بر خاک پايش سجده کردم
ياريم کـن تـا کـه من برخيزم و دورش بگردم
تا ابد بر خود بنازم      سـرافرازم سـرفرازم
زائـرم من زائـر زهراي هجده ساله هستم
بازوي خونين خود بر سينه گيرم جاي دستم

شاعر : سید محسن حسینی

www.emam8.com دانلود سبک

جدیدترین اشعار زیبا را در شعر اداری بخوانید.. ما جدیدترین اشعار سروده شده را از سراسر دنیای مجازی برای شما جمع آوری نموده و در اختبار شما قرار می دهیم. شما می توانید روزانه مطالب و اشعار جدید را در وب سایت شعر اداری مطالعه نمایید.

شعر جدید: چهل روز -( چهل روز را بی تو سر کرده ام )

چهل روز
چهل روز را بی تو سر کرده ام
به هجران تو دیده تر کرده ام
چهل روز بوده چوشبهای تار
به راه اسیری گذر کرده ام

چهل روز درحصر نامردمان
به شام وبه کوفه سفرکرده ام
زنان،کودکان،ضرب شلاقها
چهل روز خود را سپر کرده ام
چه شبها به یاد تن بی سرت
به گریه شبم را سحر کرده ام
ولی در مصاف عدویت حسین
ز زاری وناله حذر کرده ام
به بزم شراب یزید لعین
نظر بر سر و تشت زر کرده ام
به شام بلا موی من شد سپید
به ویرانه دفن گهر کرده ام
چهل روز بگذشته از روز خون
تحمل قضا وقدر کرده ام
زبعد چهل روز باز آمدم
ببین خاک قبرت بسر کرده ام
برادر سرت را بیا ورده ام
تن بی سرت وصل سر کرده ام
برادر دعا کن بمیرم کنون
از این خاک عزم سفر کرده ام

شاعر : اسماعیل تقوایی

جدیدترین اشعار زیبا را در شعر اداری بخوانید.. ما جدیدترین اشعار سروده شده را از سراسر دنیای مجازی برای شما جمع آوری نموده و در اختبار شما قرار می دهیم. شما می توانید روزانه مطالب و اشعار جدید را در وب سایت شعر اداری مطالعه نمایید.

شعر جدید: پیاده روی اربعین -( مرحبا بر راه پیمایان روز اربعین )

اربعین
مرحبا بر راه پیمایان روز اربعین
رهسپاران نجف تا کربلای شاه دین
شیعیانی عاشق از اطراف واکناف جهان
رود مواجی زعشاق حسینی برزمین
برحسین بن علی لبیک گویان عازمند
حک شده برقلبشان حیدر امیرالمومنین

هیبت این واقعه خاری به چشم دشمنان
مایه ی امید خیل شیعیان ومومنین
اربعین یاد آور جنگ حسین(ع)است ویزید
بین عشاق حسین و داعشی های لعین

شاعر : اسماعیل تقوایی

جدیدترین اشعار زیبا را در شعر اداری بخوانید.. ما جدیدترین اشعار سروده شده را از سراسر دنیای مجازی برای شما جمع آوری نموده و در اختبار شما قرار می دهیم. شما می توانید روزانه مطالب و اشعار جدید را در وب سایت شعر اداری مطالعه نمایید.

شعر جدید: کاروان اربعین -( ستوده است خداوند استواری تان را )

ستوده است خداوند استواریِ تان را
ستوده این همه بر عشق پا فشاری تان را

خزان به رغم تمام تلاش ها نتوانست
به رنگ زرد درآرد دل بهاری تان را

شدند خوارترین قوم روی خاک-همان ها
که خواستند ببینند روزِ، خواری تان را

به دست های شما تیغ عشق بود و در آخر
به جان کفر نشاندید زخم کاری تان را

چه کاروان صبوری! که تازه بعد چهل روز
ندیده است کسی اشک و بی قراری تان را

چه شاعران که چو دعبل شدند و وصف نمودند
برای ما ، ادبیات پایداری تان را

چه بر سر دلتان آمد آن زمان که شنیدید
به روی نیزه ی دشمن صدای قاری تان را

چهل شب است که چشم انتظار کرب و بلایید
به سر رساند خدا، چشم انتظاری تان را

شاعر : احسان نرگسی رضاپور

جدیدترین اشعار زیبا را در شعر اداری بخوانید.. ما جدیدترین اشعار سروده شده را از سراسر دنیای مجازی برای شما جمع آوری نموده و در اختبار شما قرار می دهیم. شما می توانید روزانه مطالب و اشعار جدید را در وب سایت شعر اداری مطالعه نمایید.

شعر جدید: حضرت علی اصغر(ع)شهادت -( انگار علی مادر تو شیر ندارد )

انگار علی مادر تو شیر ندارد
گریه نکن این قدر که تأثیر ندارد

بی حال شدی و دل من ریخته برهم
درمانده شده فرصت تأخیر ندارد

می گیرم از این قوم کمی آب برایت
بابای تو ترس از غمِ تحقیر ندارد

ای مردم کوفه پسرم تشنه ی آب است
این کودک بیچاره که تقصیر ندارد

یک مرد بیاید ببرد غنچه ی من را
آبش بدهد… مادر او شیر ندارد

گفتند: “حسین آمده خود آب بنوشد”
یک جرعه ی آب این همه تفسیر ندارد

ای حرمله این بچه سرِ جنگ ندارد
شش ماهه ی بی شیر که شمشیر ندارد

تیری که به عباس زدی؟! وای خدایا…
شش ماهه ی من طاقت این تیر ندارد

شادی نکنید این همه که مادرش افتاد
شش ماهه زدن این همه تکبیر ندارد

بیچاره ربابه جگرش سوخت و دیگر
کاری بجز اشک و غم شبگیر ندارد

گیرم که شکسته شده، بعد از علی اصغر…
…گهواره دگر حاجت تعمیر ندارد

خوابش شده دامادی اصغر ولی انگار
خواب دل هجران زده تعبیر ندارد

شاعر : محمد جواد شیرازی

جدیدترین اشعار زیبا را در شعر اداری بخوانید.. ما جدیدترین اشعار سروده شده را از سراسر دنیای مجازی برای شما جمع آوری نموده و در اختبار شما قرار می دهیم. شما می توانید روزانه مطالب و اشعار جدید را در وب سایت شعر اداری مطالعه نمایید.