خانه / admin (صفحه 10)

admin

Threnody (قطعات)

[ad_1] زندگی به ارمغان می آورد باد جنوبی آفتاب و میل و در هر کوه و علفزار تنفس آتش معطر، اما مرده او هیچ قدرت است را از دست داده، از دست او نمی تواند بازیابی، و به دنبال بیش از تپه، من عزیز که بازگشت باید سوگواری. ببینم خانه …

توضیحات بیشتر »

شعر جدید: حضرت علی اصغر(ع)شهادت -( انگار علی مادر تو شیر ندارد )

[ad_1] انگار علی مادر تو شیر نداردگریه نکن این قدر که تأثیر ندارد بی حال شدی و دل من ریخته برهمدرمانده شده فرصت تأخیر ندارد می گیرم از این قوم کمی آب برایتبابای تو ترس از غمِ تحقیر ندارد ای مردم کوفه پسرم تشنه ی آب استاین کودک بیچاره که …

توضیحات بیشتر »