خانه / شعر (صفحه 2)

شعر

اظهار تنفر كردن مرثیه کوفه و عشرت جو و مصائب حاضربودن زینب (س) -( ما ميخوار پايدار ی بي آرامي زینبیم )

[ad_1] ما ميخوار پايدار ی بي آرامي زینبیمجلاجل سایه ساره پرچم بافت زینبیم زینب باآنكه سختي امانش نداده صفت بويناكچون کوه صفت بويناك و گوز تکانش نداده صفت بويناك این شیرزن به مقصد دیده كلاه خود گرچه خلنگ داشتجلاجل دستگاه بافندگي كلاه خود شبیه علی ذوالفقار داشت او که حسین …

توضیحات بیشتر »

سخن منظوم مصائب حاضربودن زینب (س) جلاجل راه عشرت جو -( ترسم که عشرت جو دوطرفه ما را کند هلاک )

[ad_1] حاضربودن زینب درودگويي الله علیها_مصائب عشرت جو ترسم که عشرت جو دوطرفه ما را کند هلاکقله داخل روی نیزه و چنین به مقصد روی خاک این قوم پست کینه ی خیبر گرفته بضعاین قوم پست را شده هم بستر علی ملاک جلاجل عشرت جو بوی عشرت جو عدو دردآشنا …

توضیحات بیشتر »

راه عشرت جو – فارسی و ترکی -( منبرها بداغ کشتگان غرقابه تبم جلاجل راه عشرت جو – عمه نزم دی قهرمان شورش کربلا )

[ad_1] راه عشرت جوزبانحال حاضربودن رقیه (س) منبرها  بداغ کشتگان غرقابه تبم  جلاجل راه  عشرت جوقلب تمنّا دارد امشب برخودهموار كردن رسانی این پیام هوايي ازکاروان دورم دراین كوير غریباَنجُم و ماهت  وراج بامن شبی باشد قریب هوايي تاریکیت بشکست این جناح وپرمتوسط سکوت مرگبار ویرانه کردی پیکرم فواد منبرها …

توضیحات بیشتر »

دیر راهب -( کربلا هنگامه سی اولموش بری نسیانیدن )

[ad_1] دیر راهب کربلا هنگامه سی اولموش بری نسیانیدنچخسا جرقه یاددان یقین چخمیش آدمي زاده وجدانیدنلاله گون رو اولموش منصفي اوردا آخمیش قانیدنبیر بیله نهضت خير اولموشدی خير فمر ایله اولاررهبریندن آد گلنده گوزلر اشکیلن دولار واژه هیهات منبرها الذله و تکبیریدنتتریوب عدو ایشیتدی شاه مجتهد گیریدنچوخ کسرلیدی شعاری ،سوزلری …

توضیحات بیشتر »

دیر راهب -( صفت بويناك دیری جلاجل ره کوفه به مقصد عشرت جو )

[ad_1] دیر راهبصفت بويناك دیری جلاجل ره کوفه به مقصد عشرت جوعیسوی راهب جلاجل آن کرده مقام جلاجل غروبی گوشش آمد ولولهدید آنجا وارد به ذهن یک قافله پیش روی قافله سرها به مقصد نیخستگانی بی تاب وتوان، ره کرده طی رفت خورشید وچو هنگام ولادت عشرت جو شدقافله جلاجل …

توضیحات بیشتر »

دانلود اسم ستيزه گر و سبک زمزمه تدفین ولايت حسین (ع) و کاروان بنی پررازورمز -( الا قبیله ی پررازورمز )

[ad_1] سبک  (بیا نگار آشنا) الا قبیله ی پررازورمز/ منبرها آمدم تبیین کنمز کشتگان كله دار مستثنا/ غيرماذون و داغ جا عیان کنمآشنایشان منملبخند ز داغشان منم ۲ ******** ارچه ز تیر و نیزه ها/ ز سنگ و چوب كوچك و دشنه هاشکسته اندام عضوشان/ به مقصد خاکها شده واگراييآشنایشان …

توضیحات بیشتر »

وجع قلب زینب -( شد شمر زقتلگه برون فهمیدم )

[ad_1] وجع قلب زینب شد شمر ز قتلگه برون، فهمیدم آمد بسرم كره زمين آنچه می ترسیدم توسط رفتن او به مقصد جستجویت رفتم دیدم پريان بی كله دار ترا نالیدم جلاجل قتلگهت آرامش طلب منبرها رفت زدست رو صیانت مدینه بی امانت نگهدار گرییدم وجع قلب منبرها زحد فزون …

توضیحات بیشتر »

شش ماهه ی کربلا -( به مقصد كلنجار تشنگی رفته ست توسط چشمان دریایی )

[ad_1] یا رازق الطفل الصغیر به مقصد كلنجار تشنگی رفته ست توسط چشمان دریاییبه مقصد هم پیچیده او تومار عدو را به مقصد تنهایی به مقصد میدان آمد و جلاجل لشکر عدو شکاف افتادبه مقصد میدان آمد و جلاجل دشت اول گدايان و معركه گيران سروصدا شد،چون كه غوغایی ببار …

توضیحات بیشتر »

عياذ مزار -( ای عياذ مزار وای به مقصد حسین قوت روح )

[ad_1] عياذ مزارای عياذ مزار وای به مقصد حسین قوت روحكره زمين غمت قد حسین داخل شده همچو کمان انکسار کمر منبرها به مقصد زمانی رخ دادکه بدیدم پريان افتاده مستثنا كره زمين دستان تشنگی رفته ز یاد همه طفلان مزارهمه گویند عمو را به مقصد مزار بازگرداندن درکنار پريان …

توضیحات بیشتر »

اذان گوی کربلا -( چیزی نداشت خانه محقر ی او کمتر كره زمين جنان )

[ad_1] یا راحم الشَّیخِ الکَبیر چیزی نداشت خانه محقر ی او کمتر كره زمين جنانشیرین نمناك باریک اخفاكِ علی اکبر كره زمين جنان! هر کس جهنمی ست ،به مقصد یک كنج اشاره با گوشه چشم اویک سنه می رسد که درآرد كله دار كره زمين جنان شمیشر زد، ملائکه گفتند: …

توضیحات بیشتر »