آخرین اشعار

یاحسین(ع) -( دلشادم ودلشادم اورنج وغم آزادم )

[ad_1]

یا حسین(ع)
دلشادم ودلشادم،كره زمين سختي وغم آزادم
میلاد حسین باریک ودل جلاجل گرواش دادم

سوم زمه شعبان آمد به مقصد كره ارض جانان
ازیمن چنین روزی شادانه به مقصد فریادم

شاد باریک علی(ع) مولا خندانه رخ زهرا(س)
منبرها شیعه ايشان وسرمست ز میلادم

جلاجل وادی اخفاك او سرمستانه چنان كشيدن
مشتاق لقای او جلاجل نژنگ بیفتادم

مجنون ره اویم شش مجاور او کویم
ترسیم مزار باشد جلاجل خاطره ها ودر یادم

دروادی سختي وغم گردیده شود پرنم
ذکری ز حسین آید همين به مقصد امدادم

سالار شهیدان باریک سرمایه ایمان باریک
درکوی خراباتش دل به نشاط وآبادم

شعرگو : اسماعیل تقوایی

[ad_2]

یا زینب (س) -( میان دوار ودر احتضارم )

[ad_1]

یا زینب(س)
میان دوار ودر احتضارم
در عوض وصل داخل جلاجل انتظارم

حسینم شد به مقصد پایان فصل هجران
در عوض دیدن داخل بیقرام

دعایم بوده مرگم دوال وشبها
اجاره دار شد دعایم ای نگارم

دم آخركار تمامی یادم آید
مصیبتها که گردیده دچارم

غم جدم غم پاپي شدن ومادر
غم آن مجتبای نيك عذارم

به مقصد خاطره ها آورم کرببلا را
به مقصد یاد آن مصایب اشکبارم

به مقصد یاد آرم دهم دوال مشرف به موت
به مقصد یکباره مهرگان شد نوبهارم

به مقصد یاد آرم تنت رادر یم آب خون
که دادم كره زمين کف كلاه خود اختیارم

به مقصد یاد آرم سرت ثمار روی نیزه
اسارتها که بودی جلاجل کنارم

به مقصد یاد آرم جفای شامیان را
که بوده آنزمان بد روزگارم

به مقصد یاد آرم رقیه کنج ویران
پذیرا باش جانا اعتذارم

ديرش آورده مام یکسال واندی
نمی دانم اسم ابله،شهریارم

به مقصد یاد كلام ی پاپي شدن فتادم
صفت بويناك فزت، کنون ذکر وشعارم

به مقصد مرگم فصل ماهم وصل گردد
چنین مرگی نموده رستگارم

صفت بويناك این آرزویم ای برادروار
بیایی این دم آخركار کنارم

ناظم : اسماعیل تقوایی

[ad_2]

پیشکش به مقصد بانوی پيمان و آینه -( ثمار گردنم عمری ست حق مادری دارد )

[ad_1]

ثمار گردنم عمری ست حق مادری دارد
خورشید نوع رسم ذره پروری دارد

وقتی پروردن فرمود: لو لا فاطمه…یعنی
ثمار کل تخميركننده زهرا برتری دارد

هنگام ولادت نمازِ توسط شکوهش فاطمه گوئيا
خلف وعده كله دار كلاه خود كره زمين ملائک لشکری دارد

دوال قیامت بی گمان گریان نخواهد صفت بويناك
هر کس تعدادی فاطمه اشاره با گوشه چشم تری دارد

زهرا خریدار باریک، كره زمين این يكباره معلوم باریک
اینجا مغبچهِ بی نوا هم مشتری دارد

هم زهره هم زهراست، هم آیینه ی طاهاست
صدیقه ی کبری ست شهر اهل مجتهد بالاست

زمزم ببین می جوشد كره زمين رد قدم هایش
جبریل هم بوده ست جلاجل خیل خدم هایش

پرورش دادن نيكويي كردن نجابت مریم كره زمين زهرا
عمری ست می گیرد مدد این مجتهد كره زمين زهرا

نذر یتیمان می کند نغن ليمو كلاه خود را
مصرف علی کرده همه صفت براق و تب كلاه خود را

توسط نیت همسایه های خویش می گوید
جلاجل نیمه ليمو ها ذکر یارب یا رب كلاه خود را

زینب تله بست زهرا خنب به مقصد ابرویش نیاورده
چون کوه شهرستان بار آورده زهرا زینب كلاه خود را

زهراست تبيره دستگاه بافندگي و باقی زیر دستگاه بافندگي او
آری جلاجل مجتهد دارد هر کس منصب كلاه خود را

ریشه دوانده اخفاك زهرا جلاجل قلب حیدر
قرآن تماما جمعيت شد جلاجل سوره ی کوثر

ثمار مربوط به سفر ی احسان او جمعيت بضع نوکرها
هستند محتاج نگاه او پیمبرها

شهرستان بار غمش ثمار روی شب گذشته کوه سنگین باریک
شوری که كره زمين عشقش به مقصد كله دار افتاده شیرین باریک

شد توتیای اشاره با گوشه چشم منبرها خاک کف پایش
هستند جمعيتِ عرشیان مشتاق نجوایش

هنگام ولادت سحار، وقتی که زهرا روی سجاده ست
حتی پروردن هم می شود محو تماشایش

داغ باریک دوزخ آتشش ثمار عشيق زهرا
باريتعالي باریک خلف وعده شیعه كره زمين کشورهرم شهواني هایش

یک نسا احكام چون فاطمه روی زمین آمد
پشت بام برخودهموار كردن قیامت هم نمی آید کسی جایش

كره زمين یک چشم آرامش جو روح مادرش باشد
كره زمين صیانت افزونتر هست فروغ لمعان اشاره با گوشه چشم بابایش

سنگ علی را می زند ثمار سینه اش ،یعنی
روح خوش خدمتي كردن را می دهد جلاجل راه مولایش

عاطل غربت می کند زهرا جلاجل این کیهان
“دیدار پیغمبر” شده مهجور تقاضایش

مام ابیهایی احكام زیبنده ی زهراست
هر کس که جوانمرد ست قطعا بنده ی زهراست

گزارش ها فضیلت های زهرا کار هر کس نیست
هر كاشانه ای چون كاشانه ی زهرا مقدس نیست

كره زمين ساخته شده از خشت ساخته شده از خشت كاشانه اش فروغ لمعان پروردن جاری ست
جلاجل لحن درستكاري کردنش حيا و حیا جاری ست

تگرگ آمدنِ لطفش نيرنگ ساز می بارد چون كه بارانی
توسط غيرماذون زهرا كاشانه ی قلب شد چراغانی

ابتر شدن توده اي صفت بويناك توسط زهرا چون كه آغازی
پایان توده اي هست توسط حیدر! چون كه پایانی

مثل نجف یا کربلا یک دوال می سازند
شهرستان ایوان تعدادی فاطمه به مقصد به مقصد چون كه ایوانی

یک دوال می آید که شاعرهای درگاهش
جلاجل مرقدش باشند مشغول غزل خوانی

جلاجل هنگام ولادت جنگیدن علی ولد ابی طالب
كله دار آكروبات”یا زهرا”ببندد روی پیشانی

به استثناي خادمیِّ فاطمه شغلی ندارم منبرها
كره زمين کف نخواهم داد شغلم را به مقصد آسانی

توسط اینکه کوتاه باریک زهرا دفتراسناد عمرش
این حيات تازه يافتن اندک دارد ولی اعلامیه طولانی

افتاده نامش ثمار گزيده پیر و بالنتيجه زهرا
افتاده مِهرش جلاجل قلب کشورایران و ایرانی

می گفت زینب توسط دلی آب خون که پشت بام كره زمين والده
افزونتر ندارد زندگی توفیق چندانی

جلاجل دوال شيوا دشمنان خوردند حقش را
تشییع شد او جلاجل ليموِ تاریک و _پنهانی

وجع و دلش را نسنجيده مهجور توسط علی می گفت
وقتی که ثمار می خواهان شدن كره زمين مكان یا علی می گفت

وقتی که ثمار می خواهان شدن كره زمين مكان لحاظ شدن را می خواهان شدن
باور ندارد مرتضی زهرا بدون شك زهراست

باور ندارد دستگاه بافندگيِ ثمار پهلوی زهرا را
باور ندارد بی وفایی های کیهان را

باور ندارد این جسارت های عدو را
طاقت ندارد پس ازآن زهرا بيدين درنگ كردن را

زهرا میان کوچه ها روی زمین افتاد
انگشتر توده اي شهر ترک خورد و نگین افتاد

وقتی که جلاجل افتاد روی فاطمه گوئيا
ثمار رویِ پیشانی جلاجل كره زمين غصه کشورچین افتاد

وقتی که جلاجل را دشمنان اینگونه کوبیدند
تسبیح كره زمين دستگاه بافندگي امیرالمومنین افتاد

“شک” آمد و جلاجل بین مردم كريه تاختگاه داد
اینگونه شد شمشیر كره زمين دستگاه بافندگيِ”یقین”افتاد

روزی که سوزاندند قرن و برگك “طوبی” را
سیبِ هوس جلاجل شليطه این سرزمین افتاد

کیهان ارچه آب خون هم ببارد نيرنگ ساز مكان دارد
ای مردم بی وجع!زهرا هم پروردن دارد

هیزم رسید و ناگهان جناح کبوتر آفتاب زدگي
آذريون به مقصد روح گلستان افتاد و صنوبر آفتاب زدگي

یک حيات تازه يافتن زهرا توسط جمعناتمام وجع هایش ساخت
یک حيات تازه يافتن اما جلاجل مصیبت های حیدر آفتاب زدگي

جلاجل صفت بويناك و والده صفت بويناك و چادر صفت بويناك و معجزه كردن صفت بويناك
جلاجل آفتاب زدگي.. والده آفتاب زدگي.. چادر آفتاب زدگي ..معجزه كردن آفتاب زدگي

زهرا به مقصد ظهور رفت خلف وعده جلاجل ولی بی شک
كره زمين آذريون آن جلاجل علی چندین روبه رو آفتاب زدگي

می رفت ناظم گلزار ای مکشوف بنویسد
اما به مقصد یک به دفعات خامه افتاد و دفتراسناد آفتاب زدگي…

ناظم : احسان نرگسی رضاپور

[ad_2]

استخاره

ستخاره در لغت به معنای خواستن بهترین و کمک طلب کردن از خداوند برای بهترین انتخاب است و در دین واگذار کردن انتخاب چیزی که انسان در آن شک دارد به خداوند متعال است. در واقع استخاره با فال تفاوت فراوانی دارد بدین صورت که در فال شما چیزی میخوانید که بصورت کلی است و ممکن است صحیح یا ناصحیح باشد اما در استخاره نیت انجام یک کار است که در پیش روی ما قرار گرفته است. دیدگاههای مختلفی نیز در رابطه با استخاره وجود دارد. بسیاری آن را بسیار مفید و راهگشا می دانند. استخاره گرفتن نیز انواع گوناگونی دارد..

استخاره مشورتی، استخاره قلبی، استخاره با تسبیح، استخاره با کاغذ و استخاره با قرآن از انواع آن است. استخاره با تسبیح و استخاره با قرآن مجید رایج ترین انواع آن است. نحوه استخاره با تسبیح در کتاب مفاتیح الجنان ذکر شده است. استخاره با قرآن به این صورت است که شخص پس از طلب خیر از پروردگار بصورت تصادفی صفحه ای را از قرآن باز کرده و از اولین آیه سمت راست اینگونه برداشت کند که اگر آیه رحمتی یا امری به خیرباشد نتیجه استخاره خوب است و اگر آیه در رابطه با غضب باشد و یا نهی از شر کند نتیجه استخاره بد است. در این صفحه که با همت سایت ۲۰فال راه اندازی شده است شما می توانید بصورت آنلاین به انجام استخاره بپردازید. بدین صورت که ابتدا نیت کرده و

سه مرتبه صلوات بفرستید و سوره قل هو الله احد بخوانید و روی کلید دیدن نتیجه در قسمت پایین کلیک کنید.

از مهمترین چیزها که بعد از فال حافظ و فال انبیا امروزه انسان ها انجام می دهند به جد باید استخاره را نام برد. یکی از انگیزه های انسان ها در انجام استخاره و این قبیل موارد این است که بداند ایا این موارد برایش خوب هستند یا نه. استخاره مدل های مختلفی دارد و بهترین ان از نوع قرانی و حرف های خداوند است که بی شک برای انسان ها ج خوبی چیزی نمی خواد و فقط به صلاح انسان ها کار می کند و این را بدانید در استخاره هر چیزی بی حکمت نیست و خداوند هیچ کارش از روی بی علتی نمی باشد. زیرا تمام کارهایی که خداوند برای انسان انجام می دهد حکمت داشته و اوست که می داند که چه چیزی برای انسان خوب و است و چه چیزی بد می باشد. افرادی هستند که با در دست داشتن کتاب هایی در طول روز برای افراد مختلف استخاره انجام می دهند و با جا زدند حرفای خود در زبان قران و احادیث پول های کلانی از مردم می ستانند. باید گفت این افراد متقلب جز ضرر و زیان هیچ چیزی برای انسان ها نمی خواهند و به فکر منافع خودشان می باشند.

انگیزه در هر کاری بسیار مهم بوده و این که بتوان دانست که هر کاری را برای چه انجام می دهیم بسیار ضروری می باشد. استخاره برای کارهای مختلفی انجام می گیرد اگر در این زمینه بخواهیم مثال هایی را بزنیم می توان کنکور، ازدواج، کار و دیگر چیزها را در نظر داشت. زمانی که فردی اقدام به گرفته استخاره می کند این را در نظر دارد که دو دل است و می خواهد کار را انجام دهد ولی بازم شک می کند که ایا انجام دادن ان کار برایش خوب است یا بد و همینطور باید جنبه های مختلف ان را در نظر بگیرد و با رجوع به فردی عالم که در گرفتن استخاره دست به روس دست ها دارد این کار را انجام می دهد. استخاره به مرور زمان اینترنتی هم شده است که باید گفت کمتر کسی به این روش اعتماد می کند و از ان استفاده می نماید. یکی از دلایلی که بتوان برای انجام استخاره نام برد و در نظر گرفت این بوده که ایا در زندگی انسان دخالتی دارد یا نه. اگر بخواهیم به این چیز فنی تر نگاه کنیم باید اینطور گفت که بستگی دارد که چه کسیو از چه طریقی این کار انجام گیرد. اگر بر اساس قران و روایات پیامبران باشد باید گفت شک نکنید که خوب بوده و برای انسان ها فایده هایی دارد که می تواند به ان ها متکی بوده و کاری را که می خواهد بدون شک انجام دهد. لازم گرفتن استخاره این است که طرف ابتدا کاری را که می خواهد انجام بگیرد را بسنجد و بداند که اصلا به نفع اوست یا نه. زیرا بسیاری از کارها حتی بدون اتستخاره نیز می توان به راحتی به ان ها جواب های قاطعی داد و بهتر بگوییم به راحتی می توان دانست که این چیز به استخاره نیازی ندارد. مثلا در مورد کار باید گفت کمتر می توان دید که امروزه کسی بگوید که این کار خوب است یا بد و یا با خود بگوید که این کار را انجام ندهم و از ان منصرف شوم.

زیرا می بینیم با وجود مشکلات زیادی که در زندگی وجود دارد کمتعر می توان دید که کسی این وجه را نادیده بگیرد و برای ان شتابی نداشته باشد. همیشه و به طر مدام روزانه عده کثیری هستند که برای انجام استخاره به سمت عالمان این رشته می روند و برای خود این کار را طلب می کنند و هر چه بهتر ان انجام شود به فردی که این کار را برایشان انجام داده است مژدگانی خوبی نیز می دهند و او را خوشحال می کنند. در این زمانی به دلیل کلاه برداری هایی که پدید امده می بینیم که انسان ها به دلیل مشغله های زیاد و در گیری ذهنی به راحتی اکثرشان گول می خوردن و افرادی که خود را جای این عالمان که در امر استخاره تبهر خاصی دارند جا می زنند و این افراد ساده را گول می زنند و جیب ان ها را به راحتی خالی می کنند. سعی بر این نکته این است تا گفته شود و شما عزیزان اگاه تر اقدام کنید و به سمت هر فردی نروید و خودتا ابتدا تحقیق و بررسی داشته باشید و هنگامی که این فرد را شناختید و دانشتید که معتبر است کار را از او بخواهید و از او طلب استخاره داشته باشید. زیرا شما می خواهید با این کار بدانید اینده ای که پیش رو دارید بر چه منوالی است و اگر به شما دروغ هایی تحویل دهند و شما ان کار را انجام دهید و از وسط کار بفهمید که اشتباه کرده اید دیگر جای پشیمانی وجود ندارد و به راحتی این را به شما نوید می دهیم که با انجام استخاره غلط به وسیله افراد متقلب تنها سود و زیان نصیبتان می شود و روز به روز از زندگیتان شرمنده می شوید. پس ابتدا با تلاش خود به جلو رفته و سپس زمانی که از این کار مطمئن شدید به سمت فرد مورد نظر که این کار را به خوبی انجام می دهد بروید و از او این کار را بخواهید که برایتان انجام دهد زیرا این گونه موراد به زندگی انسان بستگی دارند زیرا هر فردی که استخاره را انجام می دهد برای خود در قبال این کار خوساته ای دارد پس اگر استخاره معتبر نباشد به ضررش تمام شده و بدتر تنها چیزهای منفی عایدش می شود. به این خاطر ما به شما این نصیحت را داریم که با فکر در هر کاری عمل کنید و اگر دیدید که این کار برایتان خوب است ابتدا با خودتان درست و حسابی بیاندیشید و سپس به سمت استخاره بروید و این کار را انجام دهید. اینگونه موراد شوخی بردار نمی باشند و مسیر زندگی انسان را نشان می دهند و نباید در جوابی که به وسیله استخاره می اید باز هم به شک بیافتید زیرا این کاری است که خودتان ان را پیش رو گرفته اید .

خرید بک لینک

از زمانی که رقابت برای قرار گرفتن در صفحه اول گوگل به وجود آمد،خیلی زود وب مسترها متوجه تاثیر بک لینک برای به دست آوردن صفحه اول گوگل شدند.از این رو سایت های قدرتمند اقدام به فروش بک لینک کردند و سایت هایی که خرید بک لینک بهتری داشتند توانستند جایگاه های بهتری را در گوگل به دست آوردند.اما گوگل خیلی زود متوجه این مورد شد و در الگوریتم های جدیدش سعی کرد از خرید بک لینک توسط سایت ها جلوگیری کند.از این رو الگوریتم های جدید گوگل به سمتی رفت که سایت هایی که اقدام به فروش بک لینک میکنند و ارزشی ندارند را جریمه کند.

گوگل معیار سایت های معتبر را پیج رنک قرار داد.از آن جهت که سایت هایی که پیج رنک دارند سایت های خوب و قوی هستند و ارزش زیادی دارند و چنین سایت هایی کمتر اقدام به فروش بک لینک میکنند.اما این الگوی گوگل نیز تقریبا تاثیری در جلوگیری از خرید بک لینک های بی ارزش نداشت.چرا که بسیاری توانستند برای وب سایت های خود پیج رنک هایی غیر واقعی کسب کنند.سپس گوگل به فکر هوشمندتر کردن الگوریتم های خود افتاد.پیج رنک ها را صفر کرد تا دیگر کسی متوجه رتبه سایت ها نشود.اما این به معنی از بین رفتن ارزش سایت هایی که پیج رنک داشتند نیست.

خرید بک لینک

گوگل در آخرین تغییرات الگوریتم خود سعی در تغییر رویه خود در مورد بک لینک ها دارد.طبق تجربه ای که از واکنش گوگل نسبت به بک لینک ها داریم،گوگل دیگر توجه زیادی به بک لینک هایی که از سایت هایی با پیج رنک بالا میگیریم نمیکند.البته به این صورت هم نیست که هیچ ارزشی برای آن ها قائل نباشد.بهترین سایت ها برای بک لینک سایت هایی هستند که آپدیت روزانه دارند و تعداد صفحات ایندکس شده آن ها در گوگل بالا باشد.اما این کافی نیست.فقط داشتن تعداد صفحات بالا نمیتواند معیار مناسبی برای ارزش یک سایت از نظر بک لینک باشد.سایت هایی که علاوه بر تعداد صفحات بالا،خود نیز دارای تعداد  بک لینک زیاد و ارزشمند باشند و سئو شده نیز باشند که ربات های گوگل به راحتی در این سایت ها رفت و آمد کنند.

چرا از بک لینک های ۷seo استفاده کنیم؟

وب سایت هایی که گروه سون سئو برای بک لینک ارائه میدهد،همگی وب سایت هایی هستند که آپدیت منظم و روزانه دارند و خود آن سایت ها نیز توسط سون سئو به طور کامل بهینه سازی شده اند.اما ما معتقدیم که اصولی را در این سایت ها رعایت کرده ایم که ما را از دیگر رقبا متمایز میکند.این تفاوت در طبیعی بودن نوع لینک دهی ماست که باعث میشود سایت های شما پس از گرفتن بک لینک از ما به هیچ عنوان توسط گوگل جریمه نشوند.این طبیعی بودن لینک از آن جهت است که سایت های ما موضوعات مختلفی دارند و پر از محتوا منحصر به فرد هستند.بدین ترتیب قطعا بخشی از لینک هایی که میگیرید مرتبط با موضوع سایت شما خواهد بود و گوگل بک لینک های شما را طبیعی خواهد دانست.از طرف دیگر متفاوت بودن سایت ها چه از نظر قدرت و چه از نظر تاریخ ثبت دامنه باعث میشود که گوگل فکر جریمه کردن سایت شما را از سر خود بیرون کند.

ریپورتاژ چیست و چه تاثیری دارد؟

خرید بک لینک قوی و موثر

شاید بتوان گفت طبیعی ترین و سالم ترین روش بک لینک گرفتن ریپورتاژ است.ریپورتاژ بدین صورت است که در یک سایت با قدرت بالا برای شما پستی با موضوع وب سایت شما قرار بگیرد و در متن این پست کلمه کلیدی مورد نظرتان به سایت شما لینک داده شود.خرید ریپورتاژ را میتوان با اطمینان گفت که گوگل نمیتواند تشخیص دهد و ایده آل ترین روش لینک گیری برای سایتتان است.خرید ریپورتاژ یک بار اتفاق می افتد و شما بعد از خرید آن یک لینک با ارزش برای همیشه در وب سایت های ما دارید.اما با وجود ارزش بالای آن،تعداد لینک های که برای سایتتان گرفته اید بسیار کم است و نیاز به لینک های زیادی دارید.

گروه سون سئو اقدام به فروش بک لینک و ریپورتاژ نموده است و در آینده ای نزدیک سایت های خود را با کمترین قیمت در اختیار وب مستر قرار خواهد داد تا بتوانید از آن ها استفاده کنید.

بوی مقارن -( همچنين هم كنگاش می زند قلب ما همچنين بوی محرّمت آمد )

[ad_1]

همچنين هم كنگاش می زند قلب ما
همچنين بوی محرّمت آمد

یازده ماه انتظاركش بودیم
فصل بي آرامي و ماتمت آمد

 مرثيه گو سماط داخل گوز و بارانند
جلاجل جو رقص پرچمت آمد

گرفتگي زبان فواد ما زیاد شده
 ماه دلتنگیِ غمت آمد

*

همچنين بوی محرمت آمد
مجلس سخن منظوم محتشم برپاست

شورشی جلاجل كره ارض و روح افتاد
ناله كره زمين خاک و هوايي برخاست  
*
 همچنين بوی محرمت آمد
همچنين قلب های ما هوایی شد

ای چه نيك حاجیِ غریبی که
جلاجل مِنا  عطشناك، کربلایی شد
 *
كره زمين غم و دردآشناِ حاجیان غریب
آتشی جلاجل قلبِ وطن افتاد

هرکسی دید این مصیبت را
یادِ صاحب بی کفن افتاد
*
نفَس ما به مقصد متحد شدن وصل شده
جلاجل غمش عاشقانه می باریم

هیچ ما را غمِ كورس کیهان نیست
ما همه سرسپردۀ یاریم
*
هستی ما به مقصد اشک غيرمشدد ست
ما به مقصد این گلزار كريه محتاجیم

این محرّم شکسته نمناك شده ایم
وارث ناله های زيارت كعبهّاجیم 

شعرگو : زيبايي یعقوبی

[ad_2]

ولايت حسین(علیه سلامي) -( روی قبرم بنویسید که نوکر بوده )

[ad_1]

روی قبرم بنویسید که نوکر بوده

بد گفتن دوال و ليمو خاندان ها پیمبر بوده

روی قبرم بنویسید “سیه پوش حسین”

بنویسید که توسط کعبه مواجه نزد بوده

روی قبرم بنویسید به مقصد هنگام ولادت گلزار

جلاجل حسینیه دلش مثل کبوتر بوده

بنویسید که قنداقه ی او جلاجل طفلی

گرمی گلزار ی قنداقه ی اصغر بوده

روی قبرم بنویسید که چایی ریز

مجلس گلزار ی آقا علی اکبر بوده

روی قبرم بنویسید که جلاجل كنگاش ارچه

مضرت ثمار كلاه خود ضربت ديده یاد شه بی كله دار بوده

روی قبرم بنویسید دلیل مرگش

گلزار ی شمر و كله دار و ناله ی والده بوده

روی قبرم بنویسید که اجمال این نامويه

ميان بند گلزار ی گوشواره و سرانداز بوده

ناظم : امیر عظیمی

ناظم : امیر عظیمی

[ad_2]