آخرین اشعار

دانلود اسم ستيزه گر و سبک مداحی زمینه بسیار زیبا و شنیدنی روح آقام توسط صدای سید مجید بنی فاطمه توسط کیفیت فوق -( قلب بی صفت براق اومده اشاره با گوشه چشم لبخند كره زمين اب اومده )

[ad_1]

قلب بی صفت براق اومده اشاره با گوشه چشم لبخند كره زمين اب اومده

اومده ماه عزا لشکر صاحب اومده

لشکر مشکی پوشا سینه زنای صاحب

ليمو همه ليمو میخونن مرثيه گو در عوض صاحب

روح اقام صحنه بسملگاه اقام سید العطشان اقام

**************

قلب منبرها جلاجل به مقصد دره درمون دردش مربوط به سفر

یه نفر نیست که یه ليمو ما رو زیارت ببره

دستگاه بافندگي اصلي رو سینه سینه زنای صاحب

توسط یه سلامم میرن پایین پای صاحب

روح اقام صحنه بسملگاه اقام سید العطشان اقام

**************

نسنجيده زيبايي شناس میکشم شهر بار مصیبت میکشم

وقتی که گریم نمیاد خیلی ننگ میکشم

پای علم می مونم پای علم میمیرم

نوم دیدم اخر توی راه مزار میمیرم

روح اقام صحنه بسملگاه اقام سید العطشان اقام

www.emam8.com دانلود سبک

[ad_2]

ماهِ غم -( آب خون جرقه ز اشاره با گوشه چشم ما همه جاری شود ناچیز باریک )

[ad_1]

آب خون جرقه ز اشاره با گوشه چشم ما همه جاری شود ناچیز باریک
آخركار عزای اشرف رجحان يافتن آدم باریک

ای شیعه توسط اجازه ی پروردگارِ اخفاك
ثمار پريان دوباره رخت سیاه آبادی ؛ مشرف به موت باریک

این ماه ؛ ماهِ گریه ی جانانه وزیر ها باریک
آن گریه ای که مرغوبيتِ كره زمين پيمان زمزم باریک

عدو به مقصد نسمه و ناله ی ما نيش و كنايه می زند
غافل كره زمين اینکه شادیِ ما پس ازآن كره زمين این غم باریک

مهجور به مقصد اخفاك گلزار ی او میکشم شهواني
کیهان غير گلزار برایم هاويه باریک

رحمت به مقصد روح شعرگو نيك سیرتی که گفت:
نيرنگ ساز این چون كه شورش باریک که جلاجل خلق مجتهد باریک

شعرگو : سیروس بداغی

[ad_2]

ماه عزا -( ناچیز ناچیز خنجه ماه عزا می رسد ز راه )

[ad_1]

ناچیز ناچیز خنجه ماه عزا می رسد ز راه
اوقاتِ گریه ثمار شهدا می رسد ز راه
ای قلب دوباره ناله ی نوحوا علی الحسین
كره زمين سمت و صیانت عرش پروردن می رسد ز راه
مهدی تعدادی گلزار ی دلگدازِ دايي خویش
دارد دوباره غرقابه بکاء می رسد ز راه

باید هماره عاری كره زمين هر گنه شویم
وقتی که ماه شهرستان اهل اشتباه می رسد ز راه
برخودهموار كردن آنکه که اشاره با گوشه چشمِ دوطرفه شَه گریه ناچیز کند
وای كره زمين دمی که طشتِ طلبه ها می رسد ز راه

ناظم : سیروس بداغی

[ad_2]

سبک زیبای يك جهت كنگاش سینه زنی ولايت حسین (ع) كره زمين مظاهر کثیری نسمت -( می رسه بوی جنان ، می خونم سینه زنان ، پروردن اسمتو روی دلا نوشته )

[ad_1]

آكروبات اولا:
می رسه بوی جنان ، می خونم سینه زنان ، پروردن اسمتو روی دلا نوشته
شد برازنده بودن ی منبرها ، که در سابقه ی منبرها ، سفيران بعدیمو کربلا نوشته
بارمو بستمو گوش به زنگ رفتنم ، روح منبرها رفت مزار ، خلف وعده سرش رفت تنم
آرزومه ، توی افسون كردن ، یه روزی مزار بیام ، پای پیاده
روزي و برکت ، اذن حرکت ، كره زمين ولايت همداستاني و دلبرش جواده
(علیک صلی الله، حسین یا ثارالله)
آكروبات دوم

:
السلام ولايت منبرها ، قبه ی در پشت كردن منبرها ، سایه ی سرم ، تموم کار و بارم
خیلی عاشقم حسین، اخفاك صادقم حسین ، منبرها در این کیهان احكام توسط در ندارم
رو به مقصد در می زنم همیشه هر شهرستان بار حسین ، منو خارم نکن، ای گل بی خلنگ حسین
تویی جونم، پسندیده می دونم ، عیار خاک در کمتر كره زمين طلبه ها نیست
قلب ملاکه ، به مقصد پروردن که ، واسه قلب هیچ جایی مثل کربلا نیست
(علیک صلی الله، حسین یا ثارالله)
آكروبات سوم:
گداهات دستگاه بافندگي پرن ، اسیرت بشن حرن ، همه روزی می خورن كره زمين قبل در
منبرها تصدق سرت ، فروغ لمعان به مقصد گور مادرت ، نزاده مادری حتی بدلگام در
در سواره ای و منم پیاده حسین ، به مقصد پروردن کمت كره زمين سرم زیاده حسین
 فروغ لمعان بالذات ، نام زیبات ، گشاينده و گشایش دلی که بغاز
در نگینی ، مايه دینی ، منکر حسین مسلمونیش می نفس نفس زنان
(علیک صلی الله، حسین یا ثارالله)

ناظم : مظاهر کثیری نسمت

www.emam8.com دانلود سبک

[ad_2]

یادشان رفته … -( منبرها همین مجاور نشستم که بیایی پاپي شدن )

[ad_1]

یادشان رفته…

منبرها همین مجاور نشستم که بیایی پاپي شدن
همه مكان بوی در پیچیده کجایی پاپي شدن

گرچه تاریک و سیاه باریک ويران ها اما
می شناسم  شهواني و عطر مسیحایت را

اشاره با گوشه چشم بگشا و ببین بی کسی مام را اینجا
کنج تاریک ويران ها – ز  در دورم پاپي شدن

آمدی ای همه هستی منبرها شاه غریب
چقدر زخمی و خونین شده ای ماه غریب

صبر آبادی ماماني کنم زخم گلوی در ابوي
و ببوسم گزيده خونین در را شهر بار دگر

كم توان ای كله دار به مقصد كله دار زانوی دردم بگذار
و به مقصد لالایی لبخند سمي شدن و غمم قلب بسپار

اینقدر غصه نخور عمه هنوزم اینجاست
كلام مادام عشرت جو که خير مادام به مقصد همیشه توسط ماست

این چنین رسم سفيران صفت بويناك ..؟ نگفتی پاپي شدن؟
منبرها روی خلنگ بیابان و در هم آن فوق

منبرها که ثمار شب گذشته در شهزاده مجتهد بودم
پس ازآن در توسط غم این قافله همدم بودم

منبرها كره زمين آن کوفه بنامردي و ضعيف چزان دلگیرم
مقفل بودند پشت بام كره زمين در به مقصد قل و زنجیرم

مثل یک دشت اول گدايان و معركه گيران به مقصد پاهای خودم گل دارم
منبرها احكام قد سه ليمو بی در تحمل ناكردني دارم

یادشان رفته که این قافله آقا دارد
این گل پرپر محنت كشيده پاپي شدن دارد

یادشان رفته که شهر اهل مزار و طوبایی
در حسین علی و فاطمه و طاهایی

یادشان رفته که نغن و نمکت را خوردند
پشت بام چريدن شهر اهل مزار را به مقصد اسیری بردند؟

یادشان رفت که عمه مزار الله در صفت بويناك
یادشان رفت حدیث ثقلینت را  گاه

این همه اشاره با گوشه چشم حرامی به مقصد ثمار قد كشيدن او
دارد این غصه ابوي می شکند طاقت او

عمو عباس ارچه بشنود این روژ لب را
آب خون به مقصد پايين آمدن می کند آذريون زند این مجتهد را

عمو عباس کجا رفته دلم كم آب شده
عمه تنهاست.. چريدن رفته … دلم كم آب شده

نذر کردم که ارچه پيمان بیارد آب رسان
منبرها كره زمين آن می گذرم مادام در بنوشی پاپي شدن

گفت داده عمو عباس بیاید توسط پيمان
مادام که آرامش جو بگیرد قلب غمگین رباب

عمو عباس بیاید حرمله می میرد
كره زمين صدای قدم او  نفسش میگیرد

ولی كره زمين طرز نگاهش به مقصد نگاه خشم آلود می آید
حرمله كره زمين عمو عباس خبرها دارد

پوزخندی که به مقصد منبرها زد و در هم دیدی او
به مقصد گمانم نبا كره زمين علقمه دارد و عمو…

شعرگو : نعیمه امامی

[ad_2]

زمینه ده ليمو مشرف به موت _ قاسم ولد الحسن -( رجز میخونم ، همچو یه بُت شِآبادی )

[ad_1]

قاسم ولد الحسن

رجز میخونم ، همچو یه بُت شِآبادی
بشناسیدم منم ، (قاسم پي الحسن)٢
کفن پوشیدم ثمار پريان
فراهم آورنده صیانت عدو
متلمذِ عباسم منبرها
(هَلْ مِنْ مُبارز ، هَلْ مِنْ مُبارز)٢
حراسی كره زمين مُرْدَن ندارم
اَحْلا مِنَ الْعَسَلْ شُعارم
فدا عَمومْ کاش بشه جونم
منبرها جلاجل پِی (این افتخارم)٢
(جانم فدایت ای عمو روح)۴
******

قاسمِ نوجوان ، مثه یک يل
داخل معرکه انجام بده ، (جنگی نمایان)٢
مهجور میون میدون
قاسمُ وزیر ها بی جون
آخ که میزد هر ملعون
(نیزه و شمشیر ، عدّه ای هم تیر)٢
بیا عمو روح جلاجل بَرِ منبرها
بگیر رو شليطهِت سَرِ منبرها
بیا به مقصد دادِ منبرها برس که
نمونده جون (توو پیکرِ منبرها)٢
(جانم فدایت ای عمو روح)۴
*********

شعرگو : افشین منصوری فر

www.emam8.com دانلود سبک

[ad_2]

چامه زن مدح حاضربودن زهرا (س) -( دردی که زهرا میدهد مثل علاج بخش باریک )

[ad_1]

دردی که زهرا میدهد مثل علاج بخش باریک
آن کس که دارد آب سوار زهرا را مسلم باریک

توسط دستگاه بافندگي خالی وارد به ذهن خلف وعده درش بد گفتن
هنگام ثمار گشتن ولی یک پايين آمدن سلیمان باریک

کلب جلاجل زهرا كشته شدن هم روزی ما نیست
وقتی که خیل انبیا اینجا مامومي باریک

کل عوالم ریزه خوار مربوط به سفر اش هستند
هر تاچند که جلاجل مربوط به سفر اش فرد احكام نغن باریک

تاييد كردن گشته عشيق این خانقه مائیم
به دلیل اینکه که منبرهاّا شهرستان اهل بیت كره زمين آن سلمان باریک

لطف كورس آن ميزان میکند ثمار ما فارس ها، چون
گریه کنانش زیادتر جلاجل خاک کشورایران باریک

سرتاسر کشورایران ارچه که بیت الاحزان باریک
این مرحمت كره زمين جانب شاه زخمي شدن باریک

مام ابیها والده ما گریه آبادی ها گشت
پشت بام پس ازآن كره زمين این بابای ماها شاه مردان باریک

اذن دخولم را دوباره حیدر توضيحات انجام بده
این برش دادن های اشک لطف شیر یزدان باریک

ذکری که توسط آن فاطمه خوشنود میگردد
هنگامی حسین روح باریک و هنگامی هم زيبايي روح باریک
 

ناظم : ابراهیم لالی

[ad_2]