آخرین اشعار

گواهي نامه کرببلا -( باقر علم نبی مام کشته ی سم خورده آزارپيشه )

باقر علم نبی مام کشته ی سم خورده آزارپيشه
پنجمین ماه ولایت گواهي نامه کرببلا

کودکی بودم میان کاروان خاندان ها حق
همره پاپي شدن شدم راهی به مقصد دریای مصيبت

دیده مام روزی که خونین گشت خاک نینوا
جلاجل نبرد جیش شیطانی واصحاب پروردن

دیده مام رعنا بالنتيجه كاكا نیکویم حسین
قطعه قطعه پیکرش آشکارایی توسط تیغ آزارپيشه

دیده مام قيد بچگانه رضیعی را گلویش گسيخته شد
ثمار كله دار دستگاه بافندگي ابوي اصغر نمودی روح فدا

دیده مام اشک وپریشانی پاپي شدن جلاجل مزار
مادام که شد كاكا غریبم هل منش اندر نوا

بارها دیدم که عمه زینبم نالید توسط
غرقه جلاجل آب خون گشتن یک گل زگلزار ولا

نسمه كره زمين آندم که جدم قامتش جلاجل آب خون طپید
شد سرش توسط خنجر شمر لعین كره زمين پريان مستثنا

وای كره زمين آندم که عدو هجوم بردن ثمار احرام انجام بده
اشاره با گوشه چشم گریان می دویدم جلاجل بیابان مصيبت

آب خون شود قلب مادام که یاد آرم غم آنروزها
بارها کردم دعا كره زمين اجمال پوشم یک قبا

سم خورده کین اینک وجودم را پرلهيب انداخته
شکر می گویم که بنماید مرا ارب واقعي

ازتو سپاسگزارم ای سم خورده آزارپيشه آسوده بودن شدم
فزت رب میگویم اینک چون علی مرتضا

 

 

 

 

 

 

 

ناظم : اسماعیل تقوایی

به مقصد یاد مدافع مزار ، شهید حججی -( دوباره جلاجل قلب تصديق ها شده سروصدا )

    دوباره جلاجل قلب تصديق ها شده سروصدا

    هوای شهر لبخند كره زمين وجع و زخم عاشورا

    دوباره نمايشگاه ای كره زمين کربلا پيكرتراش شد

    كله دار بریده و شمر و  صنوبری رعنا

    نبا رسیده که مجنون دیگری توسط منيه

    رسیده توسط پريان بی كله دار به مقصد سردفتر لیلا

    و كره زمين صلابت چشمان عاشقی مغرور

    فتاده لرزه ثمار اندام دشمنان پروردن

    نگاه آبادی پسرت بی آرامش طلب خنده زدن ی توست

    بهيمه ها گیر شده پس ازآن رفتن پاپي شدن

    مدافع علوی …  روح فدای راه حسین

    چون كه عزتی به مقصد داخل داده باریک حاضربودن زهرا

    بدان که قصه به مقصد كله دار می رسد جلاجل این مکتب

    ارچه گذر کنی كره زمين گلزار های کرب و مصيبت

    ناظم : نعیمه امامی

شهید حججی -( چنان زینب شهر اسیر قيد خصومت آميز گشتی )

تسلیم به مقصد كله دار بریده بدست ملعونین داعشی(شهید محسن حججی)

چنان زینب شهر اسیر قيد خصومت آميز گشتی

رخ آرامش جو داخل چون اختری شد

 

نگاهت لبخند صلابت عاری كره زمين واهمه كردن

صور داخل نمادی حیدری شد

 

دوباره شمرملعون نيرنگ ساز خنجر

تله بست اربابت نصیبت بی سری شد

بنازم اینهمه زيبايي داخل محسن

موجر ثمار فخرآميز کشوری شد

ناظم : اسماعیل تقوایی

چامه زن جلاجل مدح ولايت همداستاني(ع) و دستاويز به مقصد مولا علی(ع) -( ارچه می‌تراود زِ لبها علی )

ارچه می‌تراود زِ لبها علی
ارچه نعره دارم سراپا علی
ندارد دلم كشيك چي الا علی
که دیدم پروردن را احكام توسط علی
پروردن عالی باریک و مُعَلیٰ علی

وراج پس ازآنِ بسمه تعالیٰ علی

ارچه کوچه‌ی ما چراغانی باریک
ارچه ميلهِ این شهر بارانی باریک
ارچه زُلفِ ما جلاجل پریشانی باریک
ارچه حلول كنندهِ ما همچنين طوفانی باریک
که کشورایران تمامش خراسانی باریک

که ما خاک هستیم فوق علی

ارچه روزگاریست حالم بَد باریک
ارچه آن گونه‌هایم پریشان شده باریک
گره‌ها سراغم ارچه وارد به ذهن باریک
ارچه غم به مقصد پسفردا ما كله دار مضروب باریک
علاجش احكام دیدن مشهد باریک

بخوان زیرِ شهر ایوان طلبه ها یا علی

جنان باریک و شعشعه باریک جلاجل این فضا
که جدا شدنُالقَضا گشت حُصحنهُ القَضا
سراپا پُرم كره زمين دَمی روح فزا
چون كه امشب چون كه فردا چون كه سنهِ عوض
علی ولد موسی الرضا المرتضیٰ

مرا کافی اینجا و آنجا علی

فقیری که اینجا به مقصد زحمت رسید
زیارت نخوانده به مقصد كرنش رسید
سلامی نکرده تندرستي رسید
دعایی نگفت و اجاره دار رسید
عنایت رسید و عنایت رسید

فقیر داخل صفت بويناك و شد آقا علی

مزار پُر شده كره زمين کبوتر همداستاني
ولی ما کلاغیم و بی پَر همداستاني
به مقصد ما حق بده خلف وعدهِ این جلاجل همداستاني
نداریم ما جای افزونتر همداستاني
گرفته مزار بویِ والده همداستاني

نداریم بغير داخل به_زهرا_علی

شبی آمدم مثلِ بیچاره‌ها
نشستم کمی پیشِ فواره‌ها
گره خورده بودم تله بست بي ماوا‌ها
شهرستان اسیرِ قفس‌ها و دیواره‌ها
که ناگاه توسط باملاحتِ نقاره‌ها

صكِ مرا انجام بده توضيحات علی

چون كه بی منت اینجا دوا می‌دهند
نجف را جلاجل این صحنها می‌دهند
وراج کاظمین و… داخل را می‌دهند
مدینه و یا سامرا می‌دهند
و پایینِ پايين آمدن کربلا میدهند

امیری حسینٌ و مولا علی

ارچه مُطبقه‌مام همچنين جانم دهید
ارچه نوم هستم تکانم دهید
مریضم مزار را نشانم دهید
منبرها كره زمين آنِ مولایم آنم دهید
کمی جلاجل مزار استخوانم دهید

مرا جای افزونتر نباشد علی…

چون كه می‌چسبد اینجا جوابت دهند
و مكان مجاور‌ی انقلابت دهند
جلاجل آن صحن باشی و آبت دهند
سرت رویِ زانو و خوابت دهند
و جلاجل نوم هم آفتابت دهند

چون كه می‌چسبد آری به مقصد رویا علی

ارچه اشاره با گوشه چشم اینجا به مقصد امید توست
كله دارِ اسم باشليقِ ما هم ليموِ عیدِ توست
جلاجل این سینه‌ها شعشعهِ شهر توحیدِ توست
احكام روشناییِ خورشید توست
و این گلزار‌ها گیرِ تاییدِ توست

بخوان مادام مُحَرم داخل ما را علی

منم روبرویت علیک‌السلام
پُر كره زمين آرزویت علیک‌السلام
منبرها و گفت و گویت علیک‌السلام
داخل و اشک رویت علیک‌السلام
به مقصد یاد عمویت علیک‌السلام

داخل هم داده‌ای قلب به مقصد آب فروشي علی

بخوان گلزار‌ها را به مقصد اِپيِ الشَبیب
زِ تیری مَهیب و زِ شَیبُ الخَضیب
زِ آهی غریب و زِ خَدِالتَریب
زِ اَمَن‌یُجیبِ یتیمی غریب

وراج وا زيبايي وا حسینا علی

ناظم : زيبايي لطفی

سرود میلاد ولايت همداستاني(ع) -( بازم امشب امشب روزیم زیاده )

بازم امشب امشب روزیم زیاده

دلا خیلی خیلی شنل و شاده

دلم رفته مشهد صحنی كوچكترين اونجا

نوشته رو تابلوش باب الجواده

گل جلاجل اومد امشب غصه كله دار اومد امشب

وارث نام و رسم حیدر اومد امشب

ماه واحد وزن اومد یه اخفاك بی حد اومد

رئيس ديوان گنبده طلای مشهد اومد

یارضا یامولا جانم همداستاني یامولا

*******

اخفاك كورس عالمه ، ابن فاطمه

توی آسمونا ، شمشار الشموسه

مايه سعادته ، كله دار ولایته

خديو مجتهد و درلفافه طوسه

******

دلم لبخند زد لبخند زد رفت زیر ایوون

شده كنج صحن این آقا مهمون

همه مجتهد اینجا كتاب بدستن

نمیرن كره زمين اینجا دس خالی بیرون

در عوض اتراقگاه  برنده ناموس ارادت

میزنه كعبه له له برخودهموار كردن بیاد زیارت

گنبد طلایی داره چون كه ماجرایی

داخل مزار انگاری داخل بعل خدایی

یارضا یامولا جانم همداستاني یامولا

اخفاك كورس عالمه ، ابن فاطمه

توی آسمونا ، شمشار الشموسه

مايه سعادته ، كله دار ولایته

خديو مجتهد و درلفافه طوسه

******

مثه كشيدن كشيدن كردی شكارم

كله دار مربوط به سفر ت عمری مقرري دارم

اگه جنت جنت بده اجازه

چنین پامو توی صحنت میزارم

یاور شفیقم بي ماوا ی عتیقم

همه میدونن توسط ولايت همداستاني رفیقم

قوت این ساقه اصلي درخت شفای وجع منه

غذای حضرتیت رژیم مو میشكنه

یارضا یامولا جانم همداستاني یامولا

اخفاك كورس عالمه ، ابن فاطمه

توی آسمونا ، شمشار الشموسه

مايه سعادته ، كله دار ولایته

خديو مجتهد و درلفافه طوسه

شعرگو : مجتبی صمدی شخانه

www.emam8.com دانلود سبک

سرود نوزاد سگ ولايت همداستاني (ع) توسط سبک زیبا -( داره میریزه گل که كره زمين آسمون )

داره میریزه(۲)

داره میریزه گل که كره زمين آسمون

داره میریزه روسر زمینو زمون

میریزه ، داره میریزه(۲)

داره میریزه كره زمين آسمون ستاره ملک

میریزه نيرنگ ساز پروردن روسفره ها نمک

میریزه ، داره میریزه (۲)

نبا ، اومده كله دار ضربت ديده سپیده

مبارکِ قدم نوين رسیده(۲)

مهمونیه

چراغونیه

امشب قلب همه شیعه ها خراسونیه (۲)

اومده شمشار و الشموس امکان

توکف چشماش یوسف کنعان

ملائکه دارن ضعيف چزان می گیرن

پذرفتار كشيدن حاضربودن خديو

اُومده ، آره اُمده (۲)

السلطان السلطان (۴)

******

داره میزنه (۲)

داره میزنه همین که خنده زدن رو لبش گل

میزنه رودست یوسف و ز کل

میزنه ، آره میزنه (۲)

داره میزنه صاعقه نگاش یه كارسرسري

داره جبرئیل پرشو به مقصد قنداقه گره

میزنه  ، داره میزنه(۲)

همون ، آقا که کسی نیست بدیلش

همه عالمو آدمه دخیلش

نمونش

سقاخونش

همه دلایی که جیره میگیرن ازآبو دونش(۲)

یه عالمینو یه گوهر شادش

صفت مربوط به بهشت یه كنج كره زمين باب الجوادش

دم مسیحا که همه میگن

همون دم پنجره فولادش

دم پنجره فولادش (۲)

السلطان السلطان (۴)

******

آقا یه دفه (۲)

آقا یه دفه جبرئیل آرزوشه

لباس خادمای حرمتو بپوشه

یه دفه ، آقا یه دفه(۲)

هرکی یه دفه اومده زیارتت

میگن سرمی زنی بهش آقا خودتم

یه دفه ،  خير سه دفه(۲)

میگن هرکی کار کربلاش گیره

براتشو ازاین آقا میگیره

می قوزدار

آره می قوزدار

هرکی میده نوفه جون جوادشو میبره(۲)

منم یه نوکر اومدم آقا

بدم نوفه برخودهموار كردن بکنی توضيحات

پای پیاده نصيب شه امسال

اربعینو باشم مزار مولا

ببرم ، آقا ببرم (۲)

السلطان السلطان (۴)

شعرگو : محمد مكرم حیدری

www.emam8.com دانلود سبک

سرود زیبای ولادت ولايت همداستاني(ع) به مقصد سبک نمازها نمازها نمازها علی محمد -( گلی آمد که مدینه گلشن كره زمين آن رنگ و رايگان شد )

گلی آمد که مدینه گلشن كره زمين آن رنگ و رايگان شد

به مقصد كره ارض شاداب كره زمين آنم که كره ارض شاداب كره زمين او شد

وارد به ذهن زاده ی موسی ولد جعفر

شكافته ی پیکر دیار پیمبر

نمازها نمازها علی محمد

یا الهی صل و خاكشير علی محمد و خاندان ها احمد

نمازها نمازها علی محمد

ای همداستاني روح

سیدی سیدی مولا همداستاني روح

******

ای که توسط كنج ی چشمی غم مجتهد می زدایی

راضی كره زمين داخل عدو و متحد شدن ، داخل رضایی داخل رضایی

غيرماذون داخل گشته سربلندي کشورایران

طوف اسم پاره داخل زيارت كعبه فقیران

یا الهی صل و خاكشير علی محمد و خاندان ها احمد

نمازها نمازها علی محمد

ای همداستاني روح

سیدی سیدی مولا همداستاني روح

ناظم : میثم مومنی نسمت

www.emam8.com دانلود سبک