آخرین اشعار

كنگاش احساسی -( آقا، هوائیه دلم توسط در، خدائیه دلم )

بسم حق

#شور_احساسی #اباعبدالله_الحسین

————————-
آقا، هوائیه دلم
توسط در، خدائیه دلم
مثل کبوترای رو
گنبد طلائیه دلم…

هیأتت شده مکتب منبرها
توسط در، كله دار شه دوال و ليمو منبرها
مادام هست م همین ذکر «حسین»
می مونه به مقصد روی گزيده منبرها!

***ثارالله حاشا عبدالله***

هر تاچند، زیاده كره زمين سرم
میگم، برنده در نوکرم
جونم، رو می فروشم و
نیمه نگاتو می سرسبز…

کاسه لیس در ای صاحب
جون محبوب مالامال كره زمين احساسه
جای افلاکیه دخترت
شونه های عمو عباسه…!

***ثارالله حاشا عبدالله***

حَیِّ، عَلی به مقصد كنگاش و شین
سینه زنی برنده حسین
نام قشنگ در شده
ذکرم، برنده شهادتین…

«حسین» بهتر الاذکاره
حکم نام اعظم داره
كره زمين کنج گزيده سینه نسا
«اَحْلی مِنَ الْعَسَلْ» می به دفعات…

***ثارالله حاشا عبدالله***

خواستاري دعا – آذر ۹۵

شعرگو : همداستاني اسدی

www.emam8.com دانلود سبک

شعری زیبا جلاجل مدح آقا ولايت همداستاني (ع) -( کوری آمد ميان بند صحن در، بینا عقب گرد )

کوری آمد ميان بند صحن در، بینا عقب گرد
یک نسا ویلچری، روی دوتا پايين آمدن عقب گرد

 
کافرى مادام به مقصد ضریح در نگاهش افتاد
اهل سيستان ای انجام بده آن وقت شیعه ی مولا عقب گرد

اعتراف كننده صفت بويناك كره زمين همه ی آینه ها مادام اینکه
زشت آمد،متبدل شد وزیبا عقب گرد

آنکه جلاجل صحن به مقصد كنار زدن شفا وارد به ذهن صفت بويناك
توسط نگاهی به مقصد ضریح در مسیحا عقب گرد
 

زائری گفت به چه دليل اشک ندارم آقا
نگهش کردی و توسط دیده ی دریا عقب گرد

یک بالنتيجه حاجتش این صفت بويناك: که نسا میخواهم
رفت مادام اینکه شبی پیش در پاپي شدن عقب گرد

به مقصد گمانم که به مقصد صفت منسوب به طوس در صفت مفتخر شده صفت بويناك
آنکه توسط معجز و توسط ید شهرستان بیضا عقب گرد

 
صبح درقامت یک مردگدا رفت مزار
ه مبستر شدن نزدیک اذان صفت بويناك که آقا عقب گرد

جبرئیل وارد به ذهن صفت بويناك ازوسط عرش، مزار
دوسه مادام فرش تکان داد و به مقصد تبيره عقب گرد

شهواني خادمتان خورد به مقصد آن نصرانی
جلاجل مزار شیعه شد،كره زمين نحله نصراني عقب گرد

زائری صفت بويناك مردد جلوی ترمینال
مشکلی داشت كره زمين اولا به مقصد پروردن توسط عقب گرد …

شعرگو:؟؟؟؟

مرثيه گو سنتی زنجیر زنی توسط سبک جنوبی بسیار زیبا در عوض حاضربودن رقیه (س) -( خواهر توسط مهرّم رقیه بی در شهرستان اسیر محنتم رقیه )

خواهر شیرین سخنم

 

خواهر توسط مهرّم رقیه

بی در شهرستان اسیر محنتم رقیه

دردآشنا در برده طاقتم رقیه

غرقة این مصیبتم رقیه

******

خواهر شیرین سخنم رقیه

غيرماذون ابوي جلاجل دهنم  رقیه

 

رفتی و توسط رفتن در عزیزم

رفته آرامش طلب كره زمين بدنم رقیه

 

بی در شکسته ترم كره زمين همیشه

کُشتة گرد هم آمدن كره زمين وطنم رقیه

 

لالة پرپر شده جلاجل ويران ها

یاس منبرها و یاسمنم رقیه

 

دوطرفه بابای شهیدم حسین

دردآشنا در مابقي به مقصد تنم رقیه

 

جلاجل غم در رفته به مقصد عزايم افلاک

باملاحت فغان و شیونم رقیه

 

عمه ارچه پس ازآن در شد زمینگیر

رئيس ديوان برگزيده در منم رقیه

 

خواهر توسط مهر و پيمان پايي اسم ابله

كره زمين در دگر قلب بکَنم رقیه

 

نیمه ليمو كره زمين قافله پَرکشیدی

عشيق این شکفتنم رقیه

 

کاش شَود عاقبتم به مقصد کیهان

جلاجل این ويران ها مدفنم رقیه

 

روح سکینه برسان سلامم

ثمار ابوي بی کفنم رقیه

 

ثمار علیِّ اکبر و بيمارپرسي و جعفر

قاسمِ عمو حسنم رقیه

 

بوس كردن يكه بزن روی علیِّ اصغر

غنچة لاله گون عدنم رقیه

 

شانة عمّو بنشین دوباره

ناب آبادی ای نيك سخنم رقیه

 

وراج بیاید به مقصد خرابة عشرت جو

وا بِنماید رَسَنم رقیه

 

سروری هر ماه تلخه بگوید

جلاجل غم در  خامه زنم رقیه

 

ای گل نورستة خاندان ها هاشم

بهر در غرقابه مُحَنم رقیه

شعرگو : محمدرضا سروری

www.emam8.com دانلود سبک

مرثيه گو سنتی زنجیر زنی و سینه زنی به مقصد هم مقام هم پياله لینک سبک -( كريه نمناك كره زمين کرب و مصيبت عشرت جو صفت بويناك دیدن آن مردم بد غيرماذون صفت بويناك )

كريه نمناك كره زمين کرب و مصيبت

 

كريه نمناك كره زمين کرب و مصيبت عشرت جو صفت بويناك  دیدن آن مردم بد غيرماذون صفت بويناك

رفتنِ ما جلاجل ملاءِ تعمدي صفت بويناك  حملة عدو ز كله دار پشت كردن صفت بويناك

******

کاش منم عطش زده فدا می شدم

کشته به مقصد صحرای مصيبت می شدم

برخودهموار كردن که چنین نمايشگاه نبینم به مقصد عشرت جو

همرهِ سرهای مستثنا می شدم

 

غيرماذون علی دارم و عاطل او

ناموس پرور جهادم به مقصد پروردن چون عمو

کرب و مصيبت مجال مهلت جنگم نيستي

برخودهموار كردن  بکُشم خیل رژيمان عدو

 

كريه نمناك كره زمين کرب و مصيبت عشرت جو صفت بويناك  دیدن آن مردم بد غيرماذون صفت بويناك

******

عشرت جو مصيبت ثمار منبرهاِ خونین جگرپاره

كريه نمناك كره زمين کرب و مصيبت شد دگر

ذُریّة فاطمه جلاجل شهرستان بارِ تعمدي

گرد هم آمدن و  برم این همه ستمكار نگر

 

قافله ای را که سراسر عزا

دیده به مقصد  صحرای غم کربلا

جلاجل غُل و زنجیر و رَسَن بَطبقه ها

کوچه به مقصد هر کوچة عشرت جو مصيبت

 

كريه نمناك كره زمين کرب و مصيبت عشرت جو صفت بويناك  دیدن آن مردم بد غيرماذون صفت بويناك

******

دستگاه بافندگي مرا مقفل به مقصد دوشم زدند

كره زمين كله دارِ پشت كردن ثمار كله دار و گوشم زدند

بدتر كره زمين آن پیش كورس اشاره با گوشه چشم تَرم

به مقصد خواهرانِ تیره پوشم زدند

 

روح به مقصد لبم شد كله دارِ بازارگه عشرت جو

کز هوس مردکِ زادالحرام

مُهر کنیزی به مقصد یتیمان زدند

وای چون كه ها شد قلبِ شهرستان بنت الامام

 

كريه نمناك كره زمين کرب و مصيبت عشرت جو صفت بويناك  دیدن آن مردم بد غيرماذون صفت بويناك

******

جلاجل گذر كره زمين کوی یهودی نشین

تودة خاکسترِ  بس آتشین

پیر زنی ریخت به مقصد روی سرم

آفتاب زدگي سراپای مرا آن لعین

 

خارجی مام قرائت و اشکم چکید

زآنچه به مقصد رجحان يافتن محمّد رسید

شهرستان بار خدایا بِنِجرقه حلول كننده ما

دین شده بازیچة دستگاه بافندگي یزید

 

كريه نمناك كره زمين کرب و مصيبت عشرت جو صفت بويناك  دیدن آن مردم بد غيرماذون صفت بويناك

******

کرب و مصيبت ، کوفه و افزونتر بِلاد

تاريكي ها و ايذا ها شده  ثمار ما زیاد

کاخ یزید رفتن و ساقه درختِ آزارپيشه

ثمار گزيده و دندانه دندانه ابوي مابقي یاد

 

جلاجل قلب این واقعه مثل شیر

محض اين كه نگاه خشم آلود كره زمين غمِ مردی شهرستان اسیر

خطبة غرّای منبرها و عمّه مام

کاخ ستم كيش بکشانید به مقصد زیر

 

كريه نمناك كره زمين کرب و مصيبت عشرت جو صفت بويناك  دیدن آن مردم بد غيرماذون صفت بويناك

******

گرچه مصيبت خلف وعده مصيبت دیده مام

لمحه به مقصد هر لمحه آزارپيشه دیده مام

اهل سيستان کنم ثمار جلاجلِ درگاه حق

این همه را لطف پروردن دیده مام

 

گرچه علی پي حسین شد شهرستان اسیر

جلاجل سفيران کوفه به مقصد شامات پیر

سروری این نکته وراج توسط همه

بچة شیر باریک احكام مثل شیر

 

كريه نمناك كره زمين کرب و مصيبت عشرت جو صفت بويناك  دیدن آن مردم بد غيرماذون صفت بويناك

******

ناظم : محمدرضا سروری

www.emam8.com دانلود سبک

یا ولايت همداستاني -( خديو زخمي شدن خير..که خديو كره ارض باریک )

خديو زخمي شدن خير..که خديو كره ارض باریک

محرز ساختن فیضش همه مكان جلاجل جریان باریک

جلاجل توسعه دادن بهایی ليمو شعری شده ثمار پايين آمدن

احساسی غزل خوانی ما جلاجل غلیان باریک

هر کس که نرفته ست به مقصد پابوسی خديو

اشک غمش كره زمين هر مژه چون سیل سيركننده باریک

عمری ست که نغن رضوی نغن ليمو ماست

هر کس به مقصد طریقی پی یک لكه پارچه ی نغن باریک

نزدیک باریک كره زمين ناموس پرستي گردن به مقصد گدایش

چیزی که عیان باریک چون كه ارب به مقصد تبیین باریک

فردا همداستاني گفت که فردای قیامت

هر کس که شده زائر ما،كره زمين خودمان باریک

رنگین شده بسيارنمازخوان ی ما توسط می نابش

ما جام به مقصد دستیم و همداستاني پیر مغان باریک

ما را به مقصد غلامی خوش خدمتي كردن شاه پذیرفت

توسط ما به مقصد كره زمين این صفت بويناك که توسط خلق كره ارض باریک

یک خدمتگر نيك رو ميان بند چامه زن به مقصد منبرها گفت

برخیر پس نشيني روح! که دگر هنگام ولادت اذان باریک

ناظم : احسان نرگسی رضاپور

آذريون به مقصد اختیار -( آذريون به مقصد اختیارم و سرباز رهبرم )

آذريون به مقصد اختیارم و سرباز رهبرم
یک عضوی كره زمين رژيمانِ داروي تقويتيِ اکبرم
.
دستگاه بافندگي كره زمين ولایِ خاندان هاِ پیمبر نمی کشم
جرقه صد هزار زخم نشیند به مقصد پیکرم
.
چون کفتری که جَلد حریم کسی شود
سواي رویِ پشت كردنِ كاشانه ی مولا نمی پرم

.
منبرها خلف وعده میکنم به مقصد هوادار خصوم او
مصداقِ آن صفت بويناك به مقصد پروردن جرقه برادرم
.
جرقه ذکر جلاجل قیام و قعودم علی علی باریک
مدیونِ مهر و پاکیِ دامان مادرم
.
جلاجل کاظمین و مشهدِ صاحب سائلم
جلاجل قم شهر اسیرِ دوطرفهِ موسی ولد جعفرم
.
مادام ریزه خوارِ مربوط به سفر ی این خانواده مام
یک آن گونه رو به مقصد صیانت نامحرمان نمی برم
.
قطعا احكام به مقصد خاطره ها این عاشقانه ها
عفوم کند به مقصد سنهِ مكافات حَیِّ داورم
.
ای کاش داعش كره زمين پريانِ منبرها كله دار مستثنا کند
این روزها به مقصد قصورِ دفاع وزیر ها كره زمين مزار
.
یا رب شود به مقصد إِذن در ‌جلاجل قتلگاهِ اخفاك
شهر اهلِ آزارپيشه خبر نادرست خواجه سرا بِبُرَند حنجرم؟
.
شکر پروردن که عصرِ فراقِ در ای آبسالان
سیّد علی خامنه ای هست رهبرم
.
ای رهبری که هیبتِ کشورایران زِ هستِ توست
بسیار ارچه در را نکنم خاک ثمار سرم…

شعرگو : سیروس بداغی

سبک زمینه مدافعان مزار ؛استکبار ستیزی ؛ سید الشهدا(ع) -( دوباره آوایی نشسته ثمار این گزيده )

 

دوباره آوایی نشسته ثمار این گزيده
نوای ثارالله نوای یا زینب

حافظدار مکتب و قرآنیم
برخودهموار كردن هميشه پای دین می‌مانیم

جلاجل خاک کشورسوریه باعشق و شورو شین
بادوبوران به مقصد پايين آمدن کنیم توسط ذکر یا حسین

لبیک یا حسین(ع)

***********

رعیت حیدر زنسل سلمانیم
فدای این خاک و فدای ایرانیم

ما اشداء للکفاریم
عدو تاريكي ها و استکباریم

اخفاك به مقصد رهبری باب المراد ماست
#آتش_به_اختیار اذن مقاتل ماست

لبیک یا حسین(ع)

***********

منبرها آبرودار دارم كره زمين آبروی در
ماضي عمرم توسط هوای کوی در

راه ما راه لاله گون پردل وجرات
جلاجل دفاع كره زمين حریم ولایت

کی نگهداری حسین مهمان در مصابرت
همچون زهیر و آزاده خو بسملگاه در مصابرت

لبیک یا حسین (ع)

 

ناظم : محمد زنجانی

www.emam8.com دانلود سبک