آخرین اشعار

یا ولايت همداستاني -( خديو زخمي شدن خير..که خديو كره ارض باریک )

[ad_1]

خديو زخمي شدن خير..که خديو كره ارض باریک

محرز ساختن فیضش همه مكان جلاجل جریان باریک

جلاجل توسعه دادن بهایی ليمو شعری شده ثمار پايين آمدن

احساسی غزل خوانی ما جلاجل غلیان باریک

هر کس که نرفته ست به مقصد پابوسی خديو

اشک غمش كره زمين هر مژه چون سیل سيركننده باریک

عمری ست که نغن رضوی نغن ليمو ماست

هر کس به مقصد طریقی پی یک لكه پارچه ی نغن باریک

نزدیک باریک كره زمين ناموس پرستي گردن به مقصد گدایش

چیزی که عیان باریک چون كه ارب به مقصد تبیین باریک

فردا همداستاني گفت که فردای قیامت

هر کس که شده زائر ما،كره زمين خودمان باریک

رنگین شده بسيارنمازخوان ی ما توسط می نابش

ما جام به مقصد دستیم و همداستاني پیر مغان باریک

ما را به مقصد غلامی خوش خدمتي كردن شاه پذیرفت

توسط ما به مقصد كره زمين این صفت بويناك که توسط خلق كره ارض باریک

یک خدمتگر نيك رو ميان بند چامه زن به مقصد منبرها گفت

برخیر پس نشيني روح! که دگر هنگام ولادت اذان باریک

ناظم : احسان نرگسی رضاپور

[ad_2]

آذريون به مقصد اختیار -( آذريون به مقصد اختیارم و سرباز رهبرم )

[ad_1]

آذريون به مقصد اختیارم و سرباز رهبرم
یک عضوی كره زمين رژيمانِ داروي تقويتيِ اکبرم
.
دستگاه بافندگي كره زمين ولایِ خاندان هاِ پیمبر نمی کشم
جرقه صد هزار زخم نشیند به مقصد پیکرم
.
چون کفتری که جَلد حریم کسی شود
سواي رویِ پشت كردنِ كاشانه ی مولا نمی پرم

.
منبرها خلف وعده میکنم به مقصد هوادار خصوم او
مصداقِ آن صفت بويناك به مقصد پروردن جرقه برادرم
.
جرقه ذکر جلاجل قیام و قعودم علی علی باریک
مدیونِ مهر و پاکیِ دامان مادرم
.
جلاجل کاظمین و مشهدِ صاحب سائلم
جلاجل قم شهر اسیرِ دوطرفهِ موسی ولد جعفرم
.
مادام ریزه خوارِ مربوط به سفر ی این خانواده مام
یک آن گونه رو به مقصد صیانت نامحرمان نمی برم
.
قطعا احكام به مقصد خاطره ها این عاشقانه ها
عفوم کند به مقصد سنهِ مكافات حَیِّ داورم
.
ای کاش داعش كره زمين پريانِ منبرها كله دار مستثنا کند
این روزها به مقصد قصورِ دفاع وزیر ها كره زمين مزار
.
یا رب شود به مقصد إِذن در ‌جلاجل قتلگاهِ اخفاك
شهر اهلِ آزارپيشه خبر نادرست خواجه سرا بِبُرَند حنجرم؟
.
شکر پروردن که عصرِ فراقِ در ای آبسالان
سیّد علی خامنه ای هست رهبرم
.
ای رهبری که هیبتِ کشورایران زِ هستِ توست
بسیار ارچه در را نکنم خاک ثمار سرم…

شعرگو : سیروس بداغی

[ad_2]

سبک زمینه مدافعان مزار ؛استکبار ستیزی ؛ سید الشهدا(ع) -( دوباره آوایی نشسته ثمار این گزيده )

[ad_1]

 

دوباره آوایی نشسته ثمار این گزيده
نوای ثارالله نوای یا زینب

حافظدار مکتب و قرآنیم
برخودهموار كردن هميشه پای دین می‌مانیم

جلاجل خاک کشورسوریه باعشق و شورو شین
بادوبوران به مقصد پايين آمدن کنیم توسط ذکر یا حسین

لبیک یا حسین(ع)

***********

رعیت حیدر زنسل سلمانیم
فدای این خاک و فدای ایرانیم

ما اشداء للکفاریم
عدو تاريكي ها و استکباریم

اخفاك به مقصد رهبری باب المراد ماست
#آتش_به_اختیار اذن مقاتل ماست

لبیک یا حسین(ع)

***********

منبرها آبرودار دارم كره زمين آبروی در
ماضي عمرم توسط هوای کوی در

راه ما راه لاله گون پردل وجرات
جلاجل دفاع كره زمين حریم ولایت

کی نگهداری حسین مهمان در مصابرت
همچون زهیر و آزاده خو بسملگاه در مصابرت

لبیک یا حسین (ع)

 

ناظم : محمد زنجانی

www.emam8.com دانلود سبک

[ad_2]

بدرودگويي توسط رمضان-رفتی ز نگاه خشم آلود چون كه گاه ای ماه پروردن

[ad_1]

جلاجل بدرودگويي توسط ماه مبارک رمضان

 

رباعی اولا:

 

رفتی ز نگاه خشم آلود چون كه گاه ای ماه پروردن

مهجور شده ایم چون كه سود ای ماه پروردن

كره زمين ما در مگر پيمان پايي ندیدی رمضان

محروم شده ایم ز جود ای ماه پروردن

 

رباعی دوم:

 

شنل توایم بهار هنگام قرآن رمضان

كره زمين هست توایم بهار هنگام قرآن رمضان

هرچند که می شوی ز ما پيرامون، ولی

پیوست توایم بهار هنگام قرآن رمضان

 

رباعی سوم:

پنهان شدی ز دیده هامان رمضان

نسنجيده! بی نگهی به مقصد برده هامان رمضان

هرچند کنی كارنيك حالت زیاد

صد حیف ناچیز باریک کرده هامان رمضان

 

رباعی چهارم:

 

جلاجل وادی اخفاك نيرنگ ساز در را مدعا ایم

توسط اشک كورس دیده نيرنگ ساز وضو ساخته ایم

ای ماه پروردن اسم ابله نيرنگ ساز صفت براق فراق

پشت بام گاه بیا که جلاجل فراق تلف شده ایم

 

رباعی پنجم:

 

نسنجيده! پس ازآن رحیل ماه مهربان چون كه کنیم

بی لطف محضر عندلیبان چون كه کنیم

سی سنه کنار سماط او بوده، ولی

باشیم ارچه ز بی نصیبان چون كه کنیم

 

پ.ن:

وزن: مستفعل فاعلات مستفعل فع

 

پیوست: ضمیمه، منضم، الحاق، ملحق، غيرمشدد

 

رباعی آخركار نسيه گرفته كره زمين این بیت غزل دیوان حاضربودن حافظدار باریک که:

ای منعم آخركار ثمار سماط جودت

مادام تا چه وقت باشیم كره زمين بی نصیبان

 

ناظم : مریم موسوی

[ad_2]

مناجاتگر پس ازآن كره زمين ليمو قدر -( رو به مقصد تكميل می‌رود رمضان )

[ad_1]

رو به مقصد تكميل می‌رود رمضان

مجال مهلت قدر هم ز کف رفته

کاروان انجام خواهد شد مهیا، منبرها

دستگاه بافندگي و پایم به مقصد صد گنه مقفل

عالی‌هایت نیامده رفتند

تكه كاغذ‌ی گذشت كردن دستگاه بافندگي تک‌تکشان

كره زمين کرم داده‌ای و این منبرهاِ بد

هیچ سودی نبرده كره زمين رمضان

 

برخودهموار كردن سحار منبرها جمعناتمام ليمو‌ها را

گریه کردم ولی کسی نشِنید

بس که عمرم به مقصد معصیت رفته

سمي شدن آهم به مقصد هوايي نرسید

 

ثمار‌نمی‌آید كره زمين تله بست منبرها سرزنش شدن

مثل هر اسم باشليق منبرها بديل نشدم

دوال كره زمين نوين دوباره روزی منبرها

شد ننگ ز زمان حال خودم

 

حيا دارم ز قرائت اسمت

بس که پوشانده‌ای وجودم را

هی جری‌نمناك شدم گنه کردم

منبرها نفهمیده‌مام فرودم را

 

خواستاري دعا به مقصد منبرها گفتند

مردم بی‌نبا ز دوال و شبم

بس که كره زمين منبرها در منتشر کردی

حسناتی که کرده‌ای لقبم

 

بخت می‌دهم به مقصد حق حسین

تاچند روزی که مابقي دریابم

عوضم آبادی مرا ز نوين در بسازوبنداز

بخت می‌دهم به مقصد اربابم

شعرگو : حسین کریمی

[ad_2]

ليمو قدر علی -( ليمو قدر باریک وبابایی کنار دخترش باشد )

[ad_1]

ليمو قدر باریک
ليمو قدر باریک وبابایی کنار دخترش باشد
صفت بويناك بي نيازي دوطرفه زینکه پاپي شدن جلاجل برش یاشد

کند سعی وتلاشی نيك به مقصد پاپي شدن بگذرد امشب
به مقصد روی زانوی بابای پسندیده كلاه خود سرش باشد

ببیند او دگرگونی احوال ابوي امشب
به مقصد لبها آیه ی ايمن ساختن یجیب المضطرش باشد

علی توسط فکر فردا هوايي را بنگرد هردم
داخل گویی کو گواهي جلاجل خیال منظرش باشد

ليمو قدر عجیبی دارد امشب مرتضی حیدر
قلب دوطرفه بشور افتاده بهر دلبرش باشد

خدایا کاش امشب را نباشد هیچ پایانی
که كره زمين تیغ آزارپيشه مولا علی خونین سرش باشد

نیاید آن زمانی که ندای قد قتل آید
زمین وآسمان جلاجل برگزيده مهجور لنگرش باشد

نیاید آندمی که دخترش زینب سرش بیند
غمین ازبهر حلول كننده وروز پاپي شدن حیدرش باشد

نیاید روزهای بی پناهی یتیمانی
وکوفه گواهي نامه قتل امیر ورهبرش باشد

ناظم : اسماعیل تقوایی

[ad_2]

ای روزه داران رحمت یزدان عمیم باریک -( ای روزه داران رحمت یزدان عمیم باریک )

[ad_1]

ای روزه داران رحمت یزدان عمیم باریک

ماه ضیافت مربوط به سفر اش دستگاه بافندگي کریم باریک

كره زمين بخشش او ، می‌بارد خاشاك

كره زمين خنده زدن ی او ، گل نگهداری نيرنگ ساز

بوی گل لاله گون ، عطر قليب شد

عید زيبايي شد ، عید زيبايي شد

******

روح الامین می آید كره زمين صیانت سماوات

كم قيمت شده غيرماذون زيبايي مثل آیات

شمشار و ماه نامه شد ، زائر به مقصد رویش

زهرا کشیده ، كول به مقصد مویش

كره زمين شهد نامش ، شیرین روند شد

عید زيبايي شد ، عید زيبايي شد

******

می ریزد كره زمين گزيده‌های او انوار شهرستان توحید

پیغمبر ما لعل این دردانه بوسید

گهواره ی او ، شد کعبه ی روح

یوسف رسیده ، جلاجل شهر کنعان

جنت به مقصد خاک ، او بوس كردن نسا شد

عید زيبايي شد ، عید زيبايي شد

ناظم : میثم مومنی نسمت

www.emam8.com دانلود سبک

[ad_2]